TCDD Taşımacılık A.Ş. kuruldu
Haber
29 Nisan 2013 - Pazartesi 07:02
 
TCDD Taşımacılık A.Ş. kuruldu
Yan Sanayi Haberi
TCDD Taşımacılık A.Ş. kuruldu

TBMM Genel Kuruluʹnda, Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.) kurulmasını öngören tasarı, TBMM Genel Kuruluʹnda kabul edilerek yasalaştı. Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunla; TCDD, demiryolu altyapı işletmecisi olarak yeniden yapılandırılıyor, mevcut hukuki statüsünde hiçbir değişiklik yapılmıyor. TCDDʹnin tren işletmesi ile ilgili birimleri ise ayrılarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.) kuruluyor. TCDD, ulusal demir yolu altyapı ağı içinde yer alan ve devletin tasarrufundaki demir yolu altyapısının kendisine devredilen kısmı üzerinde demir yolu altyapı işletmecisi olarak görev yapacak. TCDDʹnin; yüksek hızlı ve hızlı tren taşımacılığı için yaptığı demir yolu altyapı yatırımları, hatların çift veya çoklu hat haline getirilmesi ile demir yolu altyapısının yenilenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin yatırımları için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıʹnda gerekli ödenek öngörülecek. İltisak hattı yapımı talep edilmesi halinde; yapılacak iltisak hattının gerektirdiği taşınmazlar, kamulaştırma bedeli talep edenden tahsil edilerek TCDD tarafından kamulaştırılacak ve 49 yılı geçmemek üzere talep edenin lehine bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edilecek. Kullanım süresinin sonunda söz konusu taşınmazlar üzerinde inşa edilen bütün varlıklar başka bir işleme gerek kalmaksızın TCDDʹnin mülkiyetine geçmiş sayılacak. Bu varlıklar için TCDD tarafından herhangi bir bedel veya tazminat ödenmeyecek. Kamu tüzel kişileri ve şirketler; kendilerine ait demir yolu altyapısı inşa etmek, bu altyapı üzerinde demir yolu altyapı işletmecisi olmak, ulusal demir yolu altyapı ağı üzerinde demir yolu tren işletmecisi olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilebilecek. Taşınmazlar bakanlıkça kamulaştırılacak Şirketlerin, demir yolu altyapısı inşa etmek istemeleri halinde; yapacakları demir yolu altyapısının gerektirdiği taşınmazlar, kamulaştırma bedeli ilgili şirketten tahsil edilerek Bakanlık tarafından kamulaştırılacak ve belirtilen amaçla ilgili şirket lehine 49 yılı geçmemek üzere bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edilecek. Kullanım süresinin sonunda söz konusu taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş bütün varlıklar başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazineʹnin mülkiyetine geçmiş sayılacak. Bu varlıklar için Hazine tarafından herhangi bir bedel veya tazminat ödenmeyecek. Hazineʹnin özel mülkiyetinde bulunan ve TCDDʹye tahsis edilen veya kullanımına bırakılan taşınmazlardan Maliye Bakanlığıʹnca uygun görülenler, üzerindeki yapı ve tesislerle birlikte, TCDDʹnin görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TCDDʹye devredilebilecek. Ormanlar hariç olmak üzere; devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan TCDDʹnin görev ve faaliyetlerinde kullanılmakta olup Maliye Bakanlığıʹnca uygun görülenler, Maliye Bakanlığıʹnca Hazine adına tescil edildikten sonra üzerindeki yapı ve tesislerle birlikte, TCDDʹye devredilebilecek. Bu düzenleme kapsamındaki taşınmazlardan, Milli Savunma Bakanlığıʹna tahsisli olanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olup TCDD ile ortak kullanılan taşınmazlar kapsam dışı olacak. Tapuda TCDD adına tescil ve tahsis edilecek taşınmazların, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanımları nedeniyle, TCDD adına tahakkuk ettirilmiş ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar, hangi safhada olursa olsun terkin edilecek. Tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri iade edilmeyecek. Taşınmazlardan TCDD tarafından üçüncü kişilere kiraya verilenler hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanımları nedeniyle kiracılar adına tahakkuk ettirilmiş ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar ise kira bedellerinin TCDD tarafından tahsil edilmiş olması kaydıyla hangi safhada olursa olsun terkin edilecek. Demir yolu altyapısına komşu parsellerde, demir yolu emniyetini sağlamak üzere Bakanlık tarafından belirlenen inşaat yaklaşma mesafesine uyulacak. Belirlenen mesafeye uygun olmayan yapılar, Bakanlığın talebi üzerine yıkılacak veya yıktırılacak. Demir yolu ana yol sayılacak Demir yolunun; kara yolu, köy yolu ve benzeri yolla gerçekleşen kesişmelerinde demir yolu ana yol sayılacak demir yolu araçlarının geçiş üstünlüğü olacak. Bu kesişmelerde, yapılan yeni yolun bağlı olduğu kurum veya kuruluş, alt veya üst geçit yapmak ve diğer emniyet tedbirlerini almakla yükümlü olacak. Demir yolu trafik düzeninin gerektirdiği hallerde hemzemin geçitlerle görüşe engel teşkil eden tesisler kaldırılacak. TCDD Taşımacılık A.Ş. tüzel kişilik kazandıktan sonraki bir yıl içerisinde; TCDDʹnin ilgili hizmet birimlerinden TCDD Taşımacılık A.Ş.ʹye devredilecek personel ile yük ve yolcu taşımalarıyla ilgili hizmetlerinde kullanılan çeken ve çekilen araçlar ve bunlarla ilgili her türlü diğer araç, gereç ve cihazlar TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek. Personel kadro ve pozisyonlarıyla; araç, gereç ve cihazlar ise hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın TCDD Taşımacılık A.Ş.ʹye devredilmiş sayılacak. Emekliliğe teşvik Kanuna göre, TCDDʹde çalışanlara emekli olmaları halinde fazla emekli ikramiyesi ödemesi yapılacak. TCDDʹde istihdam edilenlerden emekli aylığı bağlanmasına hak kazananlardan, bir ay içinde başvuruda bulunanların emekli ikramiyeleri; yaş haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalanlar için yüzde 25, yaş haddinden emekliliğine üç yıldan fazla beş yıldan az kalanlar için yüzde 30, yaş haddinden emekliliğine beş yıl ve daha fazla kalanlar için yüzde 40 fazlasıyla ödenecek. Emekli aylığı bağlanması şartlarını 2013 yılı sonuna kadar haiz olacaklara, bu hakkı kazandıktan tarihten itibaren bir ay içinde başvuruda bulunmaları halinde emekli ikramiyeleri yüzde 40 fazlasıyla ödenecek. Emekli olan personel, emekli oldukları tarihten itibaren 5 yıl içinde TCDDʹde ve TCDD Taşımacılık A.Ş.ʹde çalıştırılamayacak. TCDD Taşımacılık A.Şʹnin merkez teşkilatına 15 kadro ihdas edilecek. ˮİzmirliˮ tartışması Tasarının görüşmelerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırımʹın daha önceki bir konuşmasında, ˮİzmir milletvekili olmaktan hicap duyuyorumˮ ifadesini kullandığını belirterek, ˮGurur duymalısınız. İzmir sizi milletvekili, Bakan yaptı. Sizi Konakʹta bıraksak İzmirʹin sokağını, mahallesini bulamazsınız. Naldökenʹe, Manavkuyuʹya gidemezsinizʹ dedi. Yıldırım ise ˮBana, kendisinin Erzincanlı olduğunu söyler sürekli. Hiçbirimiz bulunduğumuz illerde baki değiliz. Orada doğmamış olabiliriz ama o ilin milletvekiliyiz, o ilin sorunları ile ilgilenmek temel görevimizdir. Ben İzmir Milletvekiliyim. Naldökenʹe de Manavkuyuʹya da giderim. Ama Sayın Milletvekili Naldökenʹe giderken nal toplar benim arkamdan. Ben o konuşmamda ʹİzmir Milletvekili olmaktan hicap duyuyorumʹ derken, İzmirʹin yerel yönetimlerde yıllardır ne kadar ihmal edildiğini, sorunlarının arttığını ifade etmek istemiştim. Bundan başka bir amacım yoktuˮ diye konuştu. Yeniden söz alan Musa Çam, nüfus cüzdanını göstererek, doğma büyüme İzmirli olduğunu, babasının Erzincan, annesinin Gümüşhaneli olduğunu söyledi. Tasarının kanunlaşmasının ardından TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, birleşime ara verdi. Mumcu, aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine yarın saat 14.00ʹte toplanmak üzere birleşimi kapattı. 7deniz
Kaynak: Editör: Haber Merkezi
Etiketler: TCDD, Taşımacılık, A.Ş., kuruldu,
Yorumlar
Haber Yazılımı