Haber Detayı
14 Mart 2019 - Perşembe 12:06
 
Römorkörcülük ve kılavuzluk yönetmeliğinde değişiklik
Römorkörcülük ve kılavuzluk teşkilatının sahiplerinin, yetkilendirildikleri hizmet sahası dahilinde acentecilik ile sigortacılık gibi kıyı tesislerine ve gemilere hizmet veren işlerle iştigal edememesine ilişkin kısıtlama kaldırıldı.
Sektörden Haberi
Römorkörcülük ve kılavuzluk yönetmeliğinde değişiklik

Römorkörcülük ve kılavuzluk teşkilatının sahiplerinin, yetkilendirildikleri hizmet sahası dahilinde acentecilik ile sigortacılık gibi kıyı tesislerine ve gemilere hizmet veren işlerle iştigal edememesine ilişkin kısıtlama kaldırıldı.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

 

Resmi Gazete’de yer alan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik şu şekilde:

 

Madde 1 - 31/12/2018 tarihli ve 30642 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

 

“(3) Türk Boğazlarını kullanan gemilere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.”

 

Madde 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(7) Esas işi liman işletmeciliği olmayan ve endüstriyel faaliyetlerini 1/1000 ölçekli aynı uygulama imar planı onama sınırlarının bütünlüğü içinde yürüten veya kümelenmiş bitişik bir sahada yer alan tersane veya gemi geri dönüşüm tesislerine yönelik kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetleri, bu işletmecilerin sahip olduğu bir kuruluş tarafından yapılabilir. Bahse konu kuruluşun ortaklarının en az 80’i tesis işletmecileri, tesis işletmecilerinin ortakları veya birinci derece yakınlarından oluşmalıdır. Bu koşulları ve İdare tarafından belirlenecek kriterleri sağlayan kuruluşlar, talep etmeleri halinde, işin kendine has teknik özellikleri göz önünde bulundurularak İdare tarafından yetkilendirilebilir. Bu şekilde yetkilendirilmiş teşkilatlar farklı bir hizmet sahasına yönelik hizmet izin başvurusunda bulunamazlar. Ancak bu fıkrada belirtilen teşkilatlar, aynı liman başkanlığı idari sorumluluk sahası içerisinde bulunan ve tesis bütünlüğüne bitişik veya çok yakın bir kıyı tesisine yönelik olarak İdare tarafından gerekli görülmesi halinde yetkilendirilebilir. Bu fıkra hükmüne uygun olarak kurulmuş teşkilatlar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünden muaftır.”

 

Madde 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

7DENİZ

Kaynak: (7DENİZ) - 7DENİZ Editör: Haber Merkezi
Etiketler: Römorkörcülük, ve, kılavuzluk, yönetmeliğinde, değişiklik, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı