Haber Detayı
08 Temmuz 2013 - Pazartesi 07:54
 
Piri Reis Üniversitesi’nden iş garantisi ve kredi imkanları
Eğitim Haberi
Piri Reis Üniversitesi’nden iş garantisi ve kredi imkanları

Denizcilik ihtisas üniversitesi özelliğinde olan Piri Reis Üniversitesi, kredili ya da burslu eğitim sistemiyle öğrencilerin ve ailelerinin gelecek korkusunu ortadan kaldırıyor. Dünya üniversiteleriyle rekabet edecek kalitede eğitim veren üniversite, iş garantili eğitim imkânları sunuyor. Türk Deniz Eğitim Vakfı tarafından, IMEAK Deniz Ticaret Odası destekleriyle kurulan ve verdiği eğitim kalitesinin yanı sıra uluslararası BREEAM Akreditasyon sertifikalı tek üniversite olmasıyla bilinen Piri Reis Üniversitesi, dünyanın parlayan yıldızı denizcilik sektörü için uzmanlar, mühendisler ve yöneticiler yetiştiriyor. Denizcilik alanında ihtisas üniversitesi olan Piri Reis Üniversitesi bu misyonuna uygun olmak üzere Denizcilik, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Denizcilik Meslek Yüksek Okulu’nda geliştirdiği yeni eğitim modeli ile dünya standartlarında eğitim vermeyi hedefliyor. Bu yıl, Piri Reis Üniversitesi toplam 720 öğrenci kabul edecek. Yüksek puanlı öğrenciler kadar, mütevazi puanlı öğrenciler de kayıt yaptırabilecekler. Fakülteler arası Yatay Geçiş, Çift Anadal Programları, Meslek Yüksek Okulundan Fakültelere dikey geçiş, eğitim esnasında yurt dışında en az bir yarıyıl ERASMUS eğitimi alabilme, yerli ve yabancı öğretim üyeleri, Meslek Yüksekokulu HND Eşdeğerliği, eğitime bilahare yurt dışında devam edebilme, İngiliz Ehliyeti hakkı alabilme imkanı sunan Piri Reis Üniversitesi, denizcilik dalında akademisyen olmak isteyen öğrencilere de yüksek lisans ve doktora programlarına katılma imkanı sunuyor. Piri Reis Üniversitesi, Türk Deniz Eğitim Vakfı (TUDEV) İktisadi İşletmesi kredi anlaşması yapan ve burslu öğrenim gören öğrencilere mezuniyetlerinde cazip maaşlarla işe yerleştirme garantisi veriyor. Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Kamil Sağ, uyguladıkları eğitim modeli ve Piri Reis Üniversitesi hakkında; “Piri Reis Üniversitesi dünya denizcilik platformlarında tanınmış ve sayılan bir Denizcilik İhtisas Üniversitesi’dir. Haziran ayında IMO ve Londra Büyükelçiliğinin daveti ile IMO ve Greenwich Üniversitelerinde, IMO’ya üye 165 ülkenin önünde Piri Reis Üniversitesi olarak Türkiye’yi temsil ettik. Üniversitemizin bu tanınmışlığından yararlanarak mezun olan öğrencilerimiz dünyanın her kıtasında tanınacak ve sayılacaklar. Üniversite eğitimleri sırasında uygulamalı eğitimlerle iş hayatına hazır bir şekilde mezun olup uluslararası firmalarda yüksek ücretlerle iş bulacaklar” dedi. Öğrenci odaklı eğitim modeli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde; “Ekonomi ve Finans”, “Uluslararası İşletme ve Ticaret” bölümlerinde de öğrencilere ilgili alanda öncelikle tercih ettiği ve üst düzeyde yetiştirilecekleri yapı sunuluyor. Bölüm tarafından, alanın gerektirdiği tüm teorik ve pratik bilgi setini etkin bir şekilde sunacak akademik kadro, ders programı ve araştırma olanakları sağlanıyor. Fakülte programlarında, işletme, ekonomi, finans ve uluslararası ticaret alanlarında zengin bir temel içerik sunularak, öğrencilerin mezun olduklarında, teorik altyapıları sağlam, sayısal yöntemler yönünden kuvvetli, teori ve pratik boyutların etkileşimini kavrayan, işletme ve ekonomi hayatındaki standartların yükselmesini sağlayan karar vericiler haline gelmeleri sağlanıyor. Fakültenin diğer amaçlarından biri de, hem global hem de Türkiye ekonomisinde yer alan rekabetçi sektörlerin mevcut konumlarını ileriye taşıyan üst düzey yönetici adayları yetiştirmek. Uluslararası alanda marka haline gelmiş eğitim kurumları ile yapılan ve yapılacak işbirlikleri sayesinde, öğrencilerin global eğitim sistemi ile entegre eğitim almaları mümkün oluyor. Mühendislik eğitimini, öğrenci odaklı ve proje temelli olarak geliştiren Piri Reis Üniversitesi, öğrencilerine iyi düzeyde yabancı dil, üst düzeyde temel mühendislik bilgi, beceri ve deneyimi, derslerle, projelerle, endüstri ile yakın işbirliği ve sektördeki projelere katılım ile ERASMUS imkânları sunuyor. Sektörün öncü kurum kuruluş ve kişilerinden oluşan Danışmanlar Kurulu ve fakültenin eğitim-öğretim yöntem ve içeriğini öneren, yöntem ve içeriğin yenilenmesi ve geliştirilmesi konusunda öneriler hazırlanarak, sektör tarafından ihtiyaç duyulan mezun profilinin detaylı olarak belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu çalışmanın sonucunda denizcilik sektörün tüm bileşenlerini kapsayan ve her iki bölümünde de gemi inşaatı ve deniz endüstrisi gereksinimlerini sağlayacak bir öğretim planı hazırlanıyor. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimler alanlarında öğretim üyelerinin bilimsel faaliyetlerini sürdürdükleri “Deniz Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Laboratuarı” ile “Hesaplamalı Malzeme Bilimi Laboratuarı” bulunuyor. Fakültede ayrıca TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma projeleri yürütülüyor. İlerleyen yıllarda denizcilik eğitimi alanında öğretmenler yetiştirmek üzere fakülte bünyesinde “Eğitim Bilimleri Bölümü” kurulması planlanıyor. Türkiye’nin ilk ve tek Yeşil Kampüsü Dünya denizcilik eğitimi uluslararası MARPOL/SOLAS gibi kurallar gereği çevre, deniz kirliliği gibi konulara azami önem veriyor. Piri Reis Üniversitesi de bu kurallar çerçevesinde Türkiye’nin ilk ve tek çevre duyarlı Yeşil Kampüsü olma özelliği taşıyor. Piri Reis Üniversitesi Yeşil Kampüsü Tuzla’da 30 dönüm arazide, yaklaşık 60.000 m2 kapalı alanı ile eğitim vermeye başlayacak. Kampüs, inşaat ve kullanım sırasında doğal kaynakları tekrar kullanılabilir hale getirerek enerji tüketimini en aza indirmek için tasarlandı. İnşaat sırasında geri döndürülebilir çok özel malzemeler kullanıldı. Güneş enerjisinden faydalanılarak aydınlatma optimum şekilde sağlandı, çevre düzenlemesi ise asgari su ihtiyacı olacak biçimde tasarlandı. Absorbsiyonlu soğutma ve deniz suyu kaynaklı ısı pompası kullanılarak ısıtma/soğutma yapılan enerji verimliliği yüksek kampüste atık suyun arıtılıp çevre sulamasında kullanılması planlanıyor. Piri Reis Üniversitesi burs ve kontenjanları 2013/2014 Eğitim: Öğretim Yılında Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği – 120 öğrenci Kontenjan: (12 Tam Burs, 36 yüzde 50 Burs, 72 Ücretli) Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği: 80 Kontenjan ( 8 Tam Burs, 24 yüzde 50 Burs, 48 Ücretli) Mühendislik Fakültesinde: Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği – 40 Kontenjan ( 4 Tam Burs, 16 yüzde 50 Burs ve 20 yüzde 25 Burs) Makine Mühendisliği: 40 Kontenjan ( 4 Tam burs, 16 yüzde 50 Burs ve 20 yüzde 25 Burs) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde:  Uluslararası İşletme ve Ticaret Bölümü – 40 Kontenjan (4 Tam Burs, 16 yüzde 50 Burs ve 20 yüzde 25 Burs) Ekonomi ve Finans Bölümü:40 Kontenjan (4 Tam Burs, 16 yüzde 50 Burs ve 20 yüzde 25 Burs) Denizcilik Meslek Yüksek Okulu; Deniz Ulaştırma İşletme Programı; Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı; Gemi Makineleri İşletme Programı; Gemi İnşaatı Programı;  Mekatronik Programı; Yat İşletme ve Yönetimi Programı; Her birinin Kontenjanları 60 Öğrenci. (6 Tam Burs, 18 yüzde 50 Burs ve 36 Ücretli). Rakamlarla Piri Reis Üniversitesi Öğrenci: Kayıtlı öğrenci sayısı: 665 Kontenjan: 720 Lisansüstü ve Doktora programlarındaki öğrenci sayısı: 8 (2013/2014 de yeni kampüste en az 5 misli artacaktır.) Erasmus öğrenci sayısı (giden-gelen): Giden 10 Öğrenci /Gelen 5 Öğrenci ( yeni kampüste en az10 misli artacaktır.) Kayıt yaptıran öğrencilerin fakülte ve bölüm bazında tercih sıraları: 2009/2010 - %65 Genel Üniversite (TC de vakıf 1. ,tüm üniversitelerarası 5.) 2010/2011 - %76.4 Genel Üniversite (TC.de tüm üniversitelerarası 1.) 2011/2012 - %83.5 Genel Üniversite ( tüm üniversiteler 2.) 2012/2013 - %78 Burslu öğrenci sayısı: ortalama burs (%53 tam burs) Yaklaşık %95 öğrenci %10 ile %100 arasında değişen oranlarda burs almaktadır) %100 burs -109 öğrenci %50 burs -145 öğrenci %40 burs -104 öğrenci %30 burs – 175 öğrenci %25 burs – 67 öğrenci %20 burs -31 öğrenci %10 burs – 2 öğrenci Burssuz – sadece 29 öğrenci Bugüne kadar verilen burs miktarı:  6.5 M TL (2012/2013) , 4.5M TL (2011/2012) , 3.0M TL (2010/2011) , 2 M TL (2009/2019)   TOPLAM – 16 M TL Bugüne kadar verilen kredi miktarı:  2013/2014 Döneminde her öğrencinin eğitim ücretinin %80 e varan oranlarında başlatılacaktır. Bugüne kadar ödenmiş kredi tutarı:  YOK. Hazırlık sınıfı ve öğrenci sayısı: 202 Öğrenci başına özel bütçe harcamaları:  Cari Bütçe 18,000TL/öğrenci, yatırım bütçesi 1,500,000 TL /öğrenci Okuyan öğrencilerin staj ve iş oranı: tüm öğrencilere staj imkanı sağlanmakta olup, mezuniyetlerinde işe yerleştirme garantisi vardır. Kız – Erkek öğrenci sayısı: 36 kız,629 erkek öğrenci Akademisyen: Öğretim üyesi sayısı: 21   ( 2013/2014 – 25) Öğretim görevlisi sayısı: 8  (2013/2014 -26) Yabancı akademisyen sayısı: 8  ( 2013/2014 – 11) Yarım ve tam zamanlı akademisyenlerin sayısı: 59 tam zamanlı  (2013/2014 -83), Sürekli Eğitim Merkezi PÜSEM ile birlikte yaklaşık 80 yarı zamanlı öğretim elemanı Akademisyen başına düşen öğrenci sayısı:  11 öğrenci/ 1 tam zamanlı akademisyen , (2013/2014 – 17 öğrenci/ 1 akademisyen) Akademisyenlerin makale sayısı:  yaklaşık 120 Bilimsel yayınları:   yaklaşık 65 Bilimsel atıf indekslerine giren makale sayıları: 24 SCI ,  SCI Expanded,SSCI, AHCI Kampus: Yeni kampus alanı: 30 dönüm Kampus yatırımı – maliyeti: 100 milyon TL Derslik sayısı: Eski binada 38, yeni kampüste 101 adet derslik Bina ve tesis sayısı: 7 şer katlı, yerin altından 3 kat ile tamamen birbirine bağlanmış 4 ana blok Eğitim alanı: 50,000m2 Fakülte ve bölüm rakamları: 4 fakülte, 6 bölüm,  1 meslek yüksek okulu, 6 program, 1 fen bilimleri enstitüsü, 1 araştırma uygulama merkezi Okul içinde bulunan sosyal kulüp sayısı: 6 (2013/2014 – yeni kampüste bu sayı en az 3 misli olacaktır.) Kulüplere göre üye sayısı:  yaklaşık 250 öğrenci İdari personel sayısı: 56 idari personel,19 destek hizmetler, 4 özürlü personel Laboratuar sayısı:  8 laboratuvar,  5 simulatör ( 2013/2014 – 20 laboratuvar, 15 simulatör) Uygulamalı laboratuar sayısı: tüm laboratuar ve simulatörler uygulamalıdır. Konferans ve sergi salonları sayısı: 6 konferans( 1 adet 780 kişilik,  1 adet 300 kişilik, 4 adet 100-200 kişilik), çok sayıda sergi salonu Spor tesisleri: çok maksatlı kapalı spor salonu, çok maksatlı kapalı yüzme havuzu Öğrenci yurt alanları ve sosyal tesisler: 40 dönüm + 10 dönüm + 6 dönümlük 3 ayrı yeni satın alınmış kampus alanında gelecek seneden itibaren inşa edilecektir. Yatırım ve Destek: Bilimsel araştırma projelerine yapılan-yapılacak destek miktarı:  250,000TL /sene (bu rakam yeni kampüste artacaktır.) Avrupa Birliği Projeleri – 8 adet ( toplam bütçesi yaklaşık 4 Milyon Euro TUBİTAK destekli projelerin sayısı ve destek miktarı:  2 adet Çevreci üniversite için yapılan yatırım miktarı: 100 milyon TL 7DENİZ
Kaynak: Editör: Haber Merkezi
Etiketler: Piri, Reis, Üniversitesi’nden, iş, garantisi, ve, kredi, imkanları,
Yorumlar
Haber Yazılımı