Haber Detayı
12 Şubat 2017 - Pazar 09:10
 
Gemicilik sektörü ve KOBİʹlere getirilen vergi düzenlemeleri
Sektörden Haberi
Gemicilik sektörü ve KOBİʹlere getirilen vergi düzenlemeleri

Gemicilik sektörüne ve KOBİʹlere torba kanun ile getirilen vergi istisnası ve indirimlerinin ayrıntıları belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığının ˮKurumlar Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğˮ Resmi Gazeteʹde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, ˮTorba Kanunˮ olarak bilinen ˮEmekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunˮda yer alan Türk Uluslararası Gemi Siciliʹne kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilecek kazançlara ilişkin istisna uygulamalarının ayrıntılarına yer verildi. Türk Uluslararası Gemi Siciliʹne kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira, zaman çarteri ve tüm navlun sözleşmeleri damga vergisine ve harçlara, bu işlemler nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutulmayacak. Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri halinde, bunların en az 6 ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Siciliʹne kayıtlı olarak işletilmiş olması şartı aranacak. Türk Uluslararası Gemi Siciliʹne kayıtlı gemi ve yatların 27 Ocakʹtan itibaren bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya başka suretlerle devrinden doğan kazançlar için de bu istisnadan yararlanılabilecek. Öte yandan, yurt dışından ithal edilerek Türk Uluslararası Gemi Siciliʹne kaydedilen 3 bin DWT’nin (yolcu gemileri ile özel maksatlı, özel yapılı gemilerde ise 300 grostonun) üzerindeki gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devrinden elde edilecek kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için, en az 6 ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Siciliʹne kayıtlı olarak işletilmiş olmaları gerekecek. Üretici KOBİʹlerin birleşmesinde yüzde 75ʹe kadar kurumlar vergisi indirimi Fiilen üretim yapan KOBİʹlerin birleşmesi halinde, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun 3 hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranı yüzde 75’e kadar indirimli uygulanacak. KOBİ niteliğinde olmayan kurumlarla gerçekleştirilen devirlerde söz konusu hükümlerden yararlanılması mümkün olmayacak. Diğer taraftan, üretim faaliyetleri dışında elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi oranı indirimli uygulanmayacak. Bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, uygulamalara usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılındı. Tebliğde ayrıca KOBİ tanımı da yeniden belirlenerek kurumlar vergisi indiriminin bu tanımlama çerçevesinde nasıl uygulanacağı örneklerle anlatıldı. 7DENİZ
Kaynak: Editör: Haber Merkezi
Etiketler: Gemicilik, sektörü, ve, KOBİʹlere, getirilen, vergi, düzenlemeleri,
Yorumlar
Haber Yazılımı