Haber Detayı
11 Temmuz 2014 - Cuma 11:09
 
Gemi Sürvey Uzmanlarına haksızlık yapıldı
Eğitim Haberi
Gemi Sürvey Uzmanlarına haksızlık yapıldı

Gemi Sürvey Uzmanları, 666ʹdaki düzenleme sonrasında Bakanlıkta oluşan sorunu memurlar.netʹe yazdı. Muhasebe uzmanlarına yapılan haksızlığın bir benzeri Gemi Sürvey Uzmanlarına da yapıldı. Bakanlığın denizcilikle ilgili kilit işlerini yapan Gemi Sürvey Uzmanlarının özlük hakları, 666 sayılı KHK sonrası geriye gitti. Şu an Bakanlıkta aynı işi iki farklı uzman grubu yapıyor, ancak bu iki farklı grup aynı maaşı almıyor. Gemi Sürvey Uzmanları çalışma barışını bozan uygulamanın düzelmesini istiyor. İşte Haber Gönder yoluyla memurlar.netʹe iletilen sorunun detayı.... GEMİ SÜRVEY UZMANLIĞININ DENİZCİLİK UZMANLIĞINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKÇELER Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıʹnda denizcilikle ilgili Denizcilik Uzmanı ve GS Uzmanı olmak üzere iki ayrı uzman grubu bulunmaktadır. 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameʹden önce GS Uzmanlarının özlük hakları Denizcilik Uzmanları ile eşit hatta daha ileri bir seviyedeyken, 666 sayılı KHKʹnın da yürürlüğe girmesiyle birlikte denizcilik uzmanlığı kadrosunun özlük haklarının çok gerisinde kalmıştır. Gemi Sürvey Uzmanları, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıʹnın denizcilikle ilgili her türlü iş ve işlemlerinde kilit rol üstlenmektedir. Denizcilik Uzmanlarının mevzuatla tanımlanmış görev yetki ve sorumluluğundaki tüm iş ve işlemler aynı zamanda Gemi Sürvey Uzmanları tarafından da icra edilmekte olup,Bakanlığımızın denizcilikle ilgili asli görev ve sorumlulukları Gemi Sürvey Uzmanları marifetiyle yapılmaktadır. Ulusal ve Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde, Bakanlığımızın denizcilik ile ilgiihemen hemen tüm alanlarında denetim/hizmet faaliyetlerinde bulunan sayıları yaklaşık200 civarında olan Gemi Sürvey Uzmanlarının geneli, Denizcilik Fakültelerinin ve Teknik Üniversitelerin Gemi İnşa Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, ehliyet no sorgulama Deniz Ulaştırması İşletme Mühendisliği/Güverte bölümlerinden mezun olmuş; meslekleriyle ilgili alanlarda uzun yıllar çalışmış, çoğunlukla Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmühendisi veya Gemi İnşa Mühendisi olan, İngilizce bilen personelden oluşmakta olup, mevcut GS Uzmanlarının tamamı 3 yıldan fazla süredir kamu hizmetinde görev almaktadır. Gemi Sürvey Uzmanı ve Denizcilik Uzmanı kadrolarına giriş şartları, yetki görev ve sorumlulukları ile Kanun değişiklinden sonraki özlük haklarındaki değişiklikler sırasıyla detaylı şekilde açıklanmaktadır. 1-MESLEĞE GİRİŞ ŞARTLARI G.S. Uzmanı Denizcilik Uzmanı Eğitim Şartı Denizcilikle ilgili 4 Yıllık Lisans Mezunu olmak 4 Yıllık lisans mezunu olmak Sınav Şartı KPSS KPSS Dil Şartı İngilizce Bilmek Uzmanlığa geçiş aşamasında İngilizce Bildiğini Belgelemek (Denizcilik Uzman Yardımcılığına atanmak için dil şartı yoktur.) Mesleki Yetişme Uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinisti veya üstü ehliyetlerden birine sahip olarak en az 2 yıl deniz tecrübesi bulunmak,(Mesleğinde 2 yıl çalışmış gemi inşa mühendisleri için yukarıda belirtilen ehliyetlere sahip olma şartı aranmaz) 3 Yıllık Uzman yardımcılığı döneminde Denizcilik mesleğinde uzmanlık eğitimi ve tecrübesi almak (Denizcilik Uzman Yardımcılığına atanmak için mesleki tecrübe aranmaz). 2- GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR G.S. UZMANI DENİZCİLİK UZMANI a) Mevzuatla Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmak,b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemeler yapmak, proje üretmek ve geliştirmekle, c) Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek, ç) Yurt içi ve yurt dışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek, gerekli görülen hallerde, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak ve Bakanlık içi ya da kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak, d) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dokümanları toplamak ve bu konularda gerekli görülen çalışmaları ve incelemeleri yapmak, e) Uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, f) Verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak, a) Mevzuatla Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmak,b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemeler yapmak, proje üretmek ve geliştirmekle, c) Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek, ç) Yurt içi ve yurt dışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek, gerekli görülen hallerde, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak ve Bakanlık içi ya da kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak, d) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dokümanları toplamak ve bu konularda gerekli görülen çalışmaları ve incelemeleri yapmak, e) Uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, f) Verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak, GS UZMANIYUKARIDA SAYILAN GÖREVLERE İLAVE OLARAK Görev alanı içerisinde; Uluslararası ve ulusal mevzuatlar çerçevesinde, g) Deniz kazalarını incelemek, kanıt, belge ve bilgi toplayarak, kazanın oluşum nedenleri ve benzer kazaların oluşmasının önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirlerle ilgili olarak inceleme yapmak, rapor hazırlamak; h)Denizcilik tekniğini ilgilendiren hususlarda Mahkemelerce görev verildiğinde bilirkişi olarak görev yapmak i) Bakanlığımızın Bayrak, liman ve kıyı devleti görevleri kapsamında, gemilerin seyir, can, mal ve çevre emniyeti, güvenlik ve benzer teknik konularda her türlü programlı veya program dışı denetimlerini yapmak ve belgelendirmek; j)Bakanlığımızın tersane, liman, çekek yeri, iskele, rıhtım yanaşma yeri, su ürünleri tesisi/balık çiftlikleri gibi kıyı ve deniz tesislerine ilişkin teknik mevzuatı kapsamında gerekli incelemeleri ve denetimleri yapmak; k) Çevre kanunu, acil müdahale ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde deniz çevresi ile ilgili denetimler yapmak, eğitim seminerlerini ve tatbikatları denetleyerek rapor hazırlamak; l)Gemi ve Liman tesisleri güvenliği ile ilgili denetimleri yapmak, tatbikatlara katılmak; m)Gemilerin ve firmaların emniyetli yönetim sistemi bakımından denetimlerini yapmak ve belgelendirmek; n) Denizcilik eğitim kurumlarının/kurslarının denetlenmesini yapmak, o)Gemilerin veya kıyı tesislerinin kullandığı can kurtarma araçları ile yangın söndürme donanımlarının üretimi/servisi hizmeti veren firmaların/şirketlerin denetimini yapmak; p) Ürün güvenliği konularında piyasa gözetimi ve denetimi yapmak; r) ÖTVʹsiz yakıt uygulaması kapsamında gemileri denetlemek, uygunsuzluklar hakkında rapor hazırlamak; s)Denetim yapılan alanlarda çalışan personellerin SGK kayıtlarını/sözleşmelerini kontrol etmek, gerekirse ilgili kuruma bildirmek; t)Profesyonel ve amatör gemi adamları, kılavuz kaptanlar ve sualtı adamları sınavları ve belgelendirmeleri ile ilgili mevzuat uyarınca görev almak, görevli olarak sınavlara katılmak; u)İlgili mevzuat gereğince sualtı dalış takım muayeneleri ile ilgili olarak firmaları denetlemek; v)Bakanlığın ihtiyacı olan teknik denizcilik konularında ve eğitim faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmak, inceleme yapmak, rapor hazırlamak, görüş bildirmek, toplantı ve komisyonlara katılmak, eğitim vermek, sunum yapmak. DENİZCİLİK UZMANI 3- MAAŞ DEĞİŞİM DURUMU Oca.11 Tem.11 Kas.11 Oca.12 Tem.12 Oca.13 Tem.13 Oca.14 G.S. Uzmanı Maaşı * 3183 3436 3330 3330 3330 3330 3330 3330 Denizcilik Uzmanı Maaşı * 3150 3410 3290 4090 4260 4630 4650 4880 Enflasyon (Yıllık) - - - 6,95% 6,95% 7,30% 7,30% 7,53% Enflasyon Uygulanmış G.S. Uzmanı Maaşı** 3183 3436 3330 3098,6 3098,6 2872,4 2872,4 2656,1 * Aile ve çocuk yardımı, dil tazminatı hariç 1. Derecedeki maaşlar baz alınmıştır. ** Ocak 2011 maaşına göre enflasyon oranındaki yıllık kayıp hesap edilerek reel maaş hesaplanmıştır. Grafikten görüldüğü üzere GS Uzmanları Denizcilik Uzmanlarından daha iyi özlük haklarına sahipken 655 sayılı KHK gereği maaşları dondurulmuş, kanuni düzenlemenin yıl sonunda yapılması nedeniyle vergi diliminin %27ʹden hesaplanması ve enflasyon oranındaki maaş erimesi hesaba katıldığında Denizcilik Uzmanları maaşı ile aradaki fark daha da açılmıştır. 4- EK GÖSTERGE DEĞİŞİM DURUMU Oca.11 Kas.11 Tem.12 Tem.14 G.S. Uzmanı Ek Gösterge 3600 3600 2200 2200 Denizcilik Uzmanı Ek Gösterge 2200 3600 3600 3600  Grafikten görüldüğü üzere GS Uzmanları Denizcilik Uzmanlarından daha iyi özlük haklarına sahipken 655 sayılı KHK gereği diğer idari işlemler ile Denizcilik Uzmanlarının ek göstergesi 2200ʹden 3600ʹe yükseltilirken Gemi Sürvey Uzmanlarının ek göstergesi 3600ʹden 2200ʹe düşürülmüştür. 5- ÖRNEK UYGULAMALAR Bazı Bakanlıklardaki yapılandırmalar ve son düzenlemelerle birlikte; -4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 123 üncü maddesiyle bu bölümün (g) bendine ˮAvrupa Birliği İşleri Uzmanları,ˮ ibaresinden sonra gelmek üzere ˮGöç Uzmanları,ˮ ibaresi, (h) bendine ˮİçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları,ˮ ibaresinden sonra gelmek üzere ˮİl Göç Uzmanları,ˮ ibaresi eklenmiştir. -21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle bu bölümün (g) bendine ˮAile ve Sosyal Politikalar Uzmanları,ˮ ibaresinden sonra gelmek üzere ˮİnsan Hakları Uzmanları,ˮ ibaresi eklenmiştir. -659 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığıʹndaki 11 farklı isimdeki kadro unvanı ˮMaliye Uzmanıˮ olarak, -646 sayılı KHK ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığıʹndaki 4 farklı isimdeki kadro unvanı ˮVergi Müfettişiˮ olarak tek çatı altında birleştirilerek personel arasında eşitlik sağlandığı görülmektedir. GS Uzmanlığının Denizcilik Uzmanlığına dönüştürülmesi, mali açıdan ciddi bir yük getirmeyeceği gibi, fiiliyatta halihazırda aynı görev ve hizmetleri aynı yetki ve sorumlulukta ifa edenpersonelin aynı kadro unvanı altında çalışmaları sağlanmış olacak, eşit görevde çalışan personel arasında özlük ve mali haklar açısından hukuken de eşitlik sağlanmış olacaktır. Bu durum motivasyon ve iş verimi açısında da olumlu etki yapacaktır. 7deniz
Kaynak: Editör: Haber Merkezi
Etiketler: Gemi, Sürvey, Uzmanlarına, haksızlık, yapıldı,
Yorumlar
Haber Yazılımı