Haber Detayı
08 Eylül 2014 - Pazartesi 08:00
 
Denizcilik Endüstrüsi Ekolojik Reform Lobisi Yapıyor
Yan Sanayi Haberi
Denizcilik Endüstrüsi Ekolojik Reform Lobisi Yapıyor

                        4 Mart 2014 günü denizcilik kuruluşları temsilcileri Sahil güvenlik ve denizcilik, meclis alt komisyonlarında toplantıya katıldılar. Bu toplantıda önemli çevresel kanunlar üzerinde ana değişiklikler istediler. Toplantıya katılan organizasyonlar denizcilik ile ilgili birçok şirket, kuruluş ve organizasyonu temsil ediyorladı (American Deniz Ticaret Odası, Denizcilik Endüstrisi Koalisyonu, Amerikan Deniz Yolları Operatörleri Birliği, INTERTANKO, Cruise Line Uluslararası Derneği, Denizcilik Endüstriyel Ulaşım Birliği ve Ticari Balıkçılık Endüstri Birliği). Katılımcılar yakın zamanda American Sahil Güvenlik (USCG) ve American Çevre Koruma Departmanı (EPA) kurumları tarafından gerçekleştirilen kanuni değişiklerin temsil ettikleri şirketleri ve kurumları ne kadar zor durumda bıraktığına dair itirazlarda bulundular. Özellikle de EPA’nın Amerikan sularında ve bazı bölgelerde daha genişletilmiş olarak Amerikan Ekonomik deniz sınırları içinde (kıyıdan 200 mil boyunca) ballast boşaltılması ve gemilerin yarattığı hava kirliliği konularına hükmeden kanunlarını hedef aldılar. 2013 yılı EPA Gemilerin Genel Musadeleri Kanunu (VGP) Endüstriden katılımcılar EPA’nin en son yapılan VGP kanuni değiğikliklerini eleştirerek bu kanunların gevşetilmesini istediler. Balast suyu yönetmeliğindeki birbirine uymayan kanun kurallarını örneklendirerek gösterdiler. Katılımcılar iki farklı kurum olan USCG ve EPA’nın kanun yaparken beraber çalıştıklarını kabul etmelerine rağmen halihazırdaki kanunların uygulamada birbiriyle uyumsuz durumlar ve zorunluluklar oluşturduğunu, bu durumların endüstride içinden çıkılmaz sonuçlar meydana getirdiğini belirttiler. Özellikle USCG’nin bazı gemilere Balast suyu işlem sisteminin takılması zorunluluğunda muafiyet uygulamasına rağmen, EPA’nin bu muafiyeti aynı gemiler için kabul etmemesi, şirketleri Temiz Deniz Yasasına aykırı hareket etmesi durumuna düşürüp EPA tarafından zorla cezai müeide uygulanmaktadır. Bu gibi durumlardaki çelişkili kanunların düzeltilmesindeki tek yolun sadece USCG tarafından yapılacak tutarlı, tüm Amerikan sularını içeren (Balast suyu konusunda ayrıca eyaletten eyalete değişim gösteren ek kanunlarda mevcut) ulusal bir kanun çıkartmak olduğu herkes tarafından dile getirildi. Katılımcılar her bir eyaletin Balast kanunlarına ek yapıyor olmasını ve bu sebeple kanunların zorluk ve çeşitlilik içermesini sert dille eleşttirdiler. Yeni ve sıklıkla birbiriyle çelişen Emisyon ve Balast suyu kuralları endüstriyi cezalı duruma düşürmekte. Kanunlarda ulusallaşma ve tektip uygulama mümkün olacak mı? Verilen örneklerden birinde Amerika Pasifik kıyısında Washington’dan Kaliforniya’ya yapılan aynı sefer içinde, geminin bu iki eyelet tarafından uygulanan 25 farklı ek Balast suyu eyelet kuralına uyması gerekiyor. Bu örnek bile başlı başına neden ulusal tektip Balast suyu kanununun yapılması gereğinin altını çiziyor. EPA’nin Emisyon Kontrol Bölgesi (ECA) Kuralları; Temsilcilerden yakınyol ve kabotaj denizcilik kuruluşlarının konuşmacısı ECA kurallarının kendilerini ne denli olumsuz etkilediğini belirtti. ECA kuralları yazılırken yakınyol sefer yapan gemiler ile okyanus aşırı sefer yapan gemiler arasında hiçbir ayırıma gidilmemiş ve aynı uygulamalar tüm gemilere zorunlu haline gelmiş oldu. Yakınyol ve kabotaj seferi yapan şirketler yeni emisyon kuralları sebebiyle kargo taşıma ücretlerinin %35 oranında arttığını belirttiler. Yakınyol ve kabotaj seferleri yapan gemiler okyonus aşırı gemilere kıyasla çok daha küçük boyutlu makinelere sahip ve yarattıkları çevre kirliliği bu gemilerle kıyaslanamaz bile görüşünü belirttiler. Bu şirket temsilcileri meclis alt komisyonundan halihazırdaki 200 mil içinde %1 ve daha düşük seviyede sülfür içeren fuel kullanımı kuralının 50 mile indirilmesini, en azından bu tip gemiler lehine değiştirilmesini istediler. USCG ve EPA kurumlarının bu şikayetlere cevabı uzlaştırıcı tonda olmasına rağmen, bu konularda kendi ellerinin de yine farklı kanunlara bağlı olduğunu belirttiler. Bu durumun kendilerine takdir yetkini bırakmadığını da eklediler. Bu cevabın oldukça politik olmasına rağmen benim de görüşüm USCG ve EPA’nin tüm bu kanunlar yazılmadan önce son derece açık ve kurumlardan görüs alarak hareket ettikleri yonündedir. Her ne kadar USCG ve EPA ayrı ayrı karşılaşılan her zorlukta şirketlere yardımcı olacaklarını ve çözüm için birlikte çalışacaklarını belirtselerde, gemilerinin kira sözleşmelerindeki maddelerden (yükleme ve boşaltma limanındaki tüm kanunlara gemi uymak zorundadır) ötürü gemi sahipleri için bu yeterli bir cevap olmayacaktır. Geminin Amerika limanında emisyon veya balast suyunda yaptığı hatalardan dolayı alacağı ceza kira sözleşmesinin iptaline bile sebebiyet verebilir. Gözlemlerime göre denizcilik şirketlerinin konu hakkındaki şikayetleri Amerikan kongresinde şu an için yeteri kadar destek ve ilgi çekmedi. 2013’ün Nisan ayında Amerikan Senatosu yakın yol seferi yapan küçük ticari gemilerin bircok VGP kuralı dışında tutulmasını sağlayan sınırlı bir hokum değişikliğine gitti. Ancak Obama hükümeti buna karşı çıktı. Şu anki koşullar içerisinde ne senatonun ne de bu kurallar üzerinde çalışan alt komisyonların, denizcilik endüstrisinin istediği ulusal emisyon ve balast suyu kuralları değişimi için istekli olduğunu hissetmiyorum. Her bir eyelet yönetimi elbetteki ellerindeki hakkı kaybetmek istemiyor. Bu görüşümü 2008’de meclise sunulan ve çok kapsamlı kanun değişiklikleri içeren “Eyaletlerin Temiz Deniz Kanununa ek kanun koyma haklarını kaldıran” teklifin reddedilmesini desteklemektedir. Yakın zamanda şu anki kanunlarda bir değişiklik beklenmediği gibi yapılacak değişiklikler muhtemelen çogunlukla domestik taşımacılık yapan denizcilik şirketleri için olacak. Özellikle düşük sülfür kullanımından doğan ek ekonomik yüklerin denizcilik şirketlerinin üzerinden kalkmayacağını ancak ulusal tektip Temiz Deniz kanunların tüm Amerikan sularına hakim olmasıyla bu sularda daha kolay ticari seyir yapılacağını umduğumuzu belirtmek istiyorum. Amerika’daki denizcilik toplantılarındaki çalışmalarımız hep güvenli, temiz fakat bunu deniz yollarını aktif ve kazançlı tutarak yapmak üzerine… Herkese güzel, temiz ve zorluklardan arınmış yarınlar diliyorum… Kapt. Kubilay ULUCAN ATCOM Denizcilik Sektörü Başkanı kubilayulucan@hotmail.com
Kaynak: Editör: Haber Merkezi
Etiketler: Denizcilik, Endüstrüsi, Ekolojik, Reform, Lobisi, Yapıyor,
Yorumlar
Haber Yazılımı