Haber Detayı
09 Ekim 2013 - Çarşamba 21:00
 
Bağ-kurʹluların Emeklili Zamanları Geliyor
Yan Sanayi Haberi
Bağ-kurʹluların Emeklili Zamanları Geliyor

Sosyal sigorta kanunlarımızın en mühim özelliği zaruri oluşu ve sigortalının isteğine ilişkili bulunmayışıdır. Öbür bir anlatımla, sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden kaçınılmaz ve dayanılmaz. Fakat toplumsal sigorta sistemimiz  ˮ zaruri sigortaˮ sisteminin tertip etmesi yanında  ˮ isteğe bağlı bağkurdan ne zaman emekli olurumˮ sistemini de ayrık olarak düzenlemiştir. Bunlar; i. İsteğe ilişkili sigorta ve ii. Toplum sigortasıdır. 1   Amaç, çeşitli sebeplerle zaruri Bağ-Kur sigorta sayılma niteliğini yitirmiş meydana gelen kimselere yine sigortalı sayılma niteliğini emekliliğin ne zaman olacağını bulmak. Bu amacın gerçekleşmesi amaçlı Bağ-Kur yasayi ˮisteğe ilişkili sigorta olmaˮ hakkını tanımış ve bunu malullük, yaşlılık ve vefat sigorta kollarıyla sınırlandırmıştır. Bu bağlamda isteğe ilişkili sigorta; toplumsal sigorta yasalarına elbet işlerden ayrılan ve malullük, yaşlılık ve vefat sigorta haklarını bizzat istekleri ile aynı ritimde devam ettirmek arzusunda bu lunan sigortalılara, bu imkânın sağlanması suretiyle yaşlılık ve malullüklerinde kendilerinin, ölümlerinde de hak sahiplerinin sosyo-ekonomik yönden geleceğe sağlam bir biçimde bakmasını imkanı sunan özgür sigorta sisteminin bir ünitesidir. Bağ-Kur bu üniteyi kullanan emeklilik zamanı ve bunların ölümleri şeklinde hak sahibi kimselerine, zaruri Bağ-Kur sigortalılarına sağlanan uzunca devre sigorta yardımlarından ayrımsız bir biçimde istifade etme imkânı tanımaktadır.   Bağ-Kur Yasayı , ˮİsteğe ilişkili sigortalı olmayıˮ 79. Maddeyle tertip etmiştir. Konumuzun çerçevesini işte bu basit madde oluşturacaktır. Fakat bu maddeye yönelik ˮisteğe ilişkili sigortalı olabilmekˮ amaçlı bir takım koşulları mahalline getirmek gerekmektedir. Son Olarak bu koşullan incelemeye çalışalım. Bağ-Kur maai yasanına yönelik isteğe ilişkili sigortadan bağkur emekli aylık maaş sorgulama imkânı kimi şartların gerçekleşmesi yer almasına bağlıdır. Bu koşullar aşağıda görüleceği gibidir. Şartlardan birinin dahi gerçekleşmemiş olması hali, isteğe ilişkili sigortadan istifade etmeme akıbetini ortaya çıkartır.   İsteğe ilişkili sigortadan kimlerin yararlanacağı, Kanunun 79. Maddesinin önce fıkrasıyla sınırlandırılmıştır. Bu fıkra hükmüne yönelik isteğe ilişkili sigortalı olabilecek kimseler; işi yapanlar, Ev Kadınları ve Ülkemiz ‘de ikamet eden Türk asıllı başka uyruklular. Kanunun 79. madde metninde isteğe ilişkili sigortadan yararlanabilecekleri belirtilmeyen;  Yurt dışındaki bireylerin eşleri de isteğe ilişkili sigortadan yararlanabilirler. 79.maddenin son fıkrasına yönelik çıkartılan yönetmelikle;  Tespit Edecek işi olmayanlar. Bağ-Kurʹa elbet zaruri sigortalılık niteliğini kaybedenler dahi isteğe ilişkili sigortalı olabilirler. İşte bunların dışarısında olan bir kimsenin isteğe ilişkili sigortalı meydana gelmesine Bağ-Kur Yasayi imkân tanımamıştır. Bu yönden, isteğe ilişkili sigortalı olabilecek yukarıdaki kimseleri incelemek yerinde olabilir. Madde hükmü tarım işi yapanlardan laf etmiş fakat , ˮtarım işlerinden neyin anlaşılması gerektiğini açıkça belirmemiştir. Hâlbuki Yargıtay kararlarında benimsenen görüşe yönelik tarım işi bağ çapalama, filiz alım ve kazımı, üretim safhasında kalması şartıyla süt imalatı ve mandıracılık, traktör şoförlüğü benzeri hizmetlerdir.3B bağlamda, tarım işi bitkisel ve hayvansal maddeler imalatı amaçlı toprağın işlenmesi   Kayna: http://www.bagkursorgu.com/bagkur-geriye-donuk-borclanma/    
Kaynak: Editör: Haber Merkezi
Etiketler: Bağ-kurʹluların, Emeklili, Zamanları, Geliyor,
Yorumlar
Haber Yazılımı