Haber Detayı
04 Aralık 2018 - Salı 13:26
 
Almanya’nın gelecekteki rotası: Maritime Agenda 2025
Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın yayınladığı “Maritime Agenda 2025” raporunu masaya yatırdık. Görünen o ki Alman Hükümeti, denizcilik sektörünün her kademesinde atması gereken adımları çoktan belirlemiş durumda. Raporda hem mevcut durum irdelenmiş hem de geleceğe yönelik olası gidişat göz önünde bulundurularak bir an önce yapılması gerekenler seçilmiş. Rapor, bir tarafıyla Alman denizcilik sektörünün değerlendirmesini içermekle birlikte, gelecekte Almanya’nın nasıl bir denizci ülke olacağını da ortaya çıkarıyor.
Deniz Ticareti Haberi
Almanya’nın gelecekteki rotası: Maritime Agenda 2025

Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın yayınladığı “Maritime Agenda 2025” raporunu masaya yatırdık. Görünen o ki Alman Hükümeti, denizcilik sektörünün her kademesinde atması gereken adımları çoktan belirlemiş durumda. Raporda hem mevcut durum irdelenmiş hem de geleceğe yönelik olası gidişat göz önünde bulundurularak bir an önce yapılması gerekenler seçilmiş. Rapor, bir tarafıyla Alman denizcilik sektörünün değerlendirmesini içermekle birlikte, gelecekte Almanya’nın nasıl bir denizci ülke olacağını da ortaya çıkarıyor.

 

Almanya’nın denizcilik politikasının temeli “Rekabet gücümüzü nasıl daha fazla artırırız” sorusu üzerine kurulu

Alman Hükümeti’nin denizcilik politikasının temelinde, sektörün tüm alt sektörlerinin rekabet gücünü güçlendirmek yatıyor. Denizcilik sektörünün uzun vadeli başarısı için önemli olarak görülen noktalar ise kısaca şunlar: ulusal ve uluslararası kurallara hızlı entegrasyon süreci gerçekleştirmek. Çevre dostu olmak. Lojistik merkez olabilmek için limanların altyapısını kuvvetlendirmek. Endüstri 4.0’ı denizcilik sektörüyle entegrasyonunu hızlandırmak. Sahip oldukları konow-how’u sürdürmek ve geliştirmek. Eğitimli iş gücünü sürdürülebilir kılmak.

Denizcilik sektörünün Almanya’daki mevcut görünümü

Almanya için denizcilik önemli bir sektör olarak görülüyor. Yıllık 50 milyar cirosu olan, 400 bin istihdam sağlayan denizcilik sektörü, Almanya’da kuzey ve güney denizleri etrafında yoğunlaşmış durumda.

Gemi inşa: Gemi inşa, genel anlamda 500 şirket 90 bin çalışanı bünyesinde barındırıyor. Bu alandaki en büyük avantajları yüksek teknoloji.  Gemi inşadaki ciroları 18 milyar Euro. Bunun 70-80’i de tedarikçiler tarafından sağlanıyor. Tedarikçiler, Almanya’da sadece kuzey tarafında değil, ülkeye yayılmış durumda. Yaptığı gemilerin çoğu yurt dışına oluyor. Bunun hacmi de ortalama 14 milyar Euro’ya ulaşmış durumda.

 

Deniz Teknolojileri: Bu alanda deniz enerjisi üretmek, denizdeki madenlerden faydalanmak ve denizleri korumak üzerine yoğunlaşmış durumdalar. Bu alanın dünyadaki hacmi 2014 itibarıyla 365 milyar dolar. Almanya ise bunun 7’sine sahip. Gelecekteki amaçları bu alandaki pazar paylarını artırmak.

Gemi Taşımacılığı: Almanya’daki armatör sayısı 360. Filosu ise 2700. Bunun yalnızda 339’u Alman bayraklı. Yunanistan, Japonya, Çin’den sonra dördüncü sırada yer alan Almanya, dünyadaki en modern ve genç filoya sahip ülkesi. Dünyadaki gemi yaş ortalaması 14 iken Almanya’da bu ortalama 10.

 

Limanlar: Almanya’da 200 liman işletmesi mevcut. 21 değişik lokasyonda yer alan 200 liman işletmesi, yılda 120 bin gemiye hizmet verebiliyor. Buradaki istihdam hacmi ise 13 bin kişiye ulaşmış durumda.

 

Rüzgar Enerjisi: 5.4 milyar Euro’luk hacme sahip olan sektörde 18.700 kişiye istihdam sağlanıyor. Ürettiği enerjinin 50’sini yurt dışına satan Almanya’nın bu alandaki hedefi bu oranı 75’e çıkarmak. Almanya’nın 2016’da denizlerden elde ettiği enerji miktarı 4000 MW. 2020’ye kadar 7000, 2030’a kadar ise 15000 MW’ye ulaşılması hedefleniyor. 2014’te sektöre yapılan yatırım 18.9 milyar Euro. Bu hacmin 28’î denizlerdeki rüzgar enerjisi, 36,5’i ise karadaki rüzgar enerjisine yönelik olmuş durumda.

 

Endüstri 4.0: Almanya, tüm diğer sektörlerde olduğu gibi denizcilikte de dijitalleşmekten faydalanmaya yoğunlaşmış durumda. Dijitalleşmenin lojistik ve denizcilik sektörüne nasıl yansıyacağı ise şöyle özetlenmiş: Gemilerin seyir halindeyken bozulan parçalarını üretmek, tamir ve bakımı seyir halinde gerçekleştirmek. Hava durumu, navigasyon, geminin içinde hangi yükün olduğu, ürünün an itibarıyla gemide mi, karada mı, havada mı olduğunun bilinmesi vb. Böylesi bir gelişme için olması gerekenlerin başında mobil iletişim ağı yer alıyor.

 

Almanya’nın denizcilik sektöründe güçlü olmak için belirlediği 9 hedef:

 

Hedef 1: Teknoloji alanındaki liderliği güvence altına almak ve genişleterek sürdürmek:

Almanya’da denizcilik şirketleri cirolarının 10’unu Ar-Ge ve inovasyona harcıyor

 

 • İş dünyasıyla birlikte, yeni teknoloji alanlarını ve büyüyen pazarları belirlemek, araştırmak ve inovasyon finansmanıyla desteklemek.
 • Sektörler arasında inovasyon, bilgi teknolojileri ve pazar gelişmelerini güçlendirmek için kamu ihalelerinde yenilikçi ve iklim-çevre dostu teknolojilere öncelik vermek.
 • Endüstriyel Ar-Ge ile pazara girişi hızlandırmak için finansman zincirleri oluşturmak.
 • Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerle (KOBİ) Avrupa düzeyindeki işbirliklerini güçlendirmek. 

 

Hedef 2: Uluslararası rekabet gücünü güçlendirmek:

Ulusal ve bölgesel düzenlemelerden kaçınılarak IMO VE ILO kurallarına entegrasyon ön planda tutmak

 

 • Hem uluslararası komitelere hem de Avrupa komitelerine katılarak bölgesel çözümlerden uzak durulacak.
 • Rekabetçi olabilmek için mali araçları esnek ve uygun şekilde kullanılmasına devam edilecek.
 • Alman şirketlerin yabancı pazarlara erişimi desteklenecek.

 

Hedef 3: Limanlar ve altyapıyı güçlendirmek, “lojistik merkez” konumunu korumak

Rekabetçi limanlar için tahmini yük trafiğinin yönetilmesi, verimli hinterlant bağlantıları, ihtiyaç odaklı altyapının oluşturulması ve finansmanla desteklenmesi

 

 • Ulusal ve uluslararası ticaretin merkezi olmak için liman ağını optimize etmek.
 • Öngörülen yük trafiğini yönetebilmek için altyapıyı modernize etmek.
 • Liman politikalarını diğer devletlerle eşgüdümlü hale getirmek.
 • İklim ve çevrenin korunmasını ön planda tutarak karayolu altyapısını azaltmak, demiryolu ve deniz/su yolu ile taşımacılığı desteklemek.

 

Hedef 4: İklim ve çevreye duyarlılığını güçlendirmek için deniz taşımacılığının sürdürülebilir kılmak

Almanya, uluslararası rekabette yer alabilmek için çevre ve doğa korumadaki hassasiyeti önemli görüyor. Bu yüzden IMO kuralları ve MARPOL Sözleşmesi göz önünde tutuyor.  

 

 • Hem deniz taşımacılığında hem de yüklerin gemiden karaya taşınmasında iklim ve çevrenin korunması göz önünde bulundurulacak.
 • Uluslararası iklim ve çevre koruma standartlarının geliştirilmesi, tutarlı ve uyumlu bir şekilde uygulanması desteklenecek ve uluslararası arenada iklim ve çevre koruması savunulacak.

Hedef 5: Enerji geçişine katkıda bulunmak için deniz teknolojileri hızlandırılacak

Açık deniz rüzgar enerjisi potansiyeli yükseltilecek. Bunun için prototiplerin ve pilot tesislerin kullanımına başlanacak. Almanya, 2030’a kadar elektrik tüketiminin 10’unun burada karşılamayı hedeliyor.  

 

 • Açık deniz rüzgar endüstrisi ve denizcilik endüstrisinin ağını genişletmek, deniz ve rüzgar santrallerinin işletilmesi, bakımı için maliyet azaltma çalışmalarını yürütmek ve gelecekteki talebe yönelik hedef belirlemek.
 • Açık deniz rüzgar enerjisi alanında hizmet yelpazesini genişletmek için liman endüstrisi ile açık deniz endüstrisi arasındaki iletişimi teşvik etmek ve kuvvetlendirmek.
 • Genişleme hedefi ve maliyet düşürme potansiyelini artırmak için alınacak önlemleri incelemek.
 • Çevre dostu açık deniz rüzgar enerjisi sistemlerini inşa etmek.
 • Akıllı sektör birleşimini kullanarak enerji geçişini teşvik etmek.
 • Şebeke bağlantısı ve entegrasyonundaki yeniliklerin geliştirilmesi ve dağıtılmasına eşlik etmek.
 • Bu alandaki hedeflere ulaşmada kullanılacak fonların kaldıraçlarını artırmak için çalışmak

 

Hedef 6: Endüstri 4.0’ın dijitalleşme fırsatlarından en iyi şekilde yararlanmak

Endüstri 4.0 denizcilik sektörü için büyük fırsatlar sunduğu vurgulanıyor. Hızla gelişen dijital teknolojinin kullanımı, belirleyici bir rekabet faktörü olarak görülüyor. Bunun için de eğitimli iş gücü başarının anahtarı olarak belirleniyor.  

 

 • Endüstri 4.0 alanındaki gelişmeleri ihtiyaç odaklı araştırmak ve uyarlayarak geliştirmek.
 • Nakliye şirketinden liman endüstrisine kadar tedarik zincirinin her alanında, bu alandaki gelişmeleri teşvik etmek ve yönetmek.
 • Alman ekonomisinin ortak girişimleri vasıtasıyla uluslararası endüstri standartlarının tanıtılmasını yönetmek ve teşvik etmek.
 • Nitelikli profesyonel eğitimi verimli hale getirmek.

 

Hedef 7: Denizcilik Know-how’ını güçlendirmek

Almanya, yüksek nitelikli uzmanların sürekli eğitimini şirketler ve eğitim kurumlarının en önemli görevi olarak belirliyor. Artan talebe cevap verebilmek için lisans ve lisansüstü eğitimdeki engelleri azaltılmayı istiyor.

 

 • Denizcilik, gemi yapımı ve deniz mühendisliği gibi alanlarda vasıflı işçiler ve mühendisler için işgücü talebi güvence altına alınmalı.
 • Eğitim kurumlarıyla sektör arasındaki diyalog teşvik edilmeli.
 • Denizcilik eğitimi ve istihdam işin ittifak kurmak ve bu ittifakı geliştirmek.

Hedef 8: Deniz ve sahil güvenlik gemilerinin inşasında endüstriyel yetenekleri geliştirmek  

Denizyollarının güvenliği giderek artan bir öneme sahip olması sebebiyle bu alandaki ihtiyacın artacağı öngörülüyor.

 • Alman donanmasının ve ulusal güvenlik departmanlarının artan talebe cevap verebilir olduğundan emin olmak.
 • Avrupa Birliği üye devletlerinin farklı ihracat politikalarını ortak noktada birleştirilmesi için AB düzeyinde çalışmak.
 • Federal Hükümetin 8 Temmuz 2015’te aldığı savunma sanayiyi güçlendirme stratejisinin uygulanması ve geliştirilmesi üzerine diyaloglara devam etmek.

 

Hedef 9: AB’nin “Mavi Büyüme” stratejisini şekillendirmek

AB’nin “Mavi Büyüme” stratejisinin temelinde, denizlerin-okyanusların ve deniz canlılarının habitatları korunarak tüm denizcilik sektörlerinde gelişmek yer alıyor. Farklı bir ifadeyle çevre dostu, akıllı ve sürdürülebilir büyüme amaçlanıyor.

 • AB’nin Mavi Büyüme stratejisini şekillendirmede aktif olarak yer almak (Merkezi iletişim birimi veya bakanlıklar arası koordinasyon kurumu kurmak)
 • Bu konuda AB ülkeleri arasında işbirliğini teşvik etmek.

Tüm bunlar çerçevesinde görülüyor ki denizcilik sektörü Alman Hükümeti için stratejik öneme sahip bir sektör. Gelecekte sektörün teknolojik altyapısının çok daha kuvvetli olacağını öngören Almanya, kendine çizdiği yol haritası ile denizcilikteki mevcut konumunu daha da güçlendirmeye odaklanmış durumda. Bu konumu da sadece denizcilik sektöründe değil, denizciliğin entegre olduğu her alanda gerçekleştirmek istiyorlar. Bu hedefe, yüksek teknoloji, eğitimli iş gücü ve yatırım yapma kabiliyetleri ile ulaşacaklarını öngörüyorlar. Almanya için önemli olan bir diğer hususta, deniz ve çevre algısının yakın gelecekte ulaşacağı önem.

 

Not: Raporun orijinal haline https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/maritime-agenda-2025.html adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca haberde yer verdiğimiz bölüm, raporun öne çıkan noktalarıdır. 

 

HAZIRLAYAN: DERYA ALTUNTEPE DİLSİZ  / 7DENİZ DERGİSİ (ÖZEL)

Kaynak: (7DENİZ) - 7DENİZ Editör: Haber Merkezi
Etiketler: Almanya’nın, gelecekteki, rotası:, Maritime, Agenda, 2025, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı