12. Şura’da limanlara yönelik hedefler


Haber
11 Kasım 2021 - Perşembe 12:14
 
12. Şura’da limanlara yönelik hedefler
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlediği Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası 6-8 Ekim tarihlerinde Atatürk Havalimanı C Terminalinde icra edildi.
Liman Haberi
12. Şura’da limanlara yönelik hedefler

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlediği Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası 6-8 Ekim tarihlerinde Atatürk Havalimanı C Terminalinde icra edildi. 1945 yılından bu yana gerçekleştirilen ve bu yıl 12’ncisi yapılan Şura’nın 2021 yılı teması “Lojistik–Mobilite-Dijitalleşme” olarak belirlenmiş ve Şura T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Türkiye Ulaştırma Politikası vizyonu odağında planlanmıştır. Şura’da Kamu, Özel Sektör ve STK temsili en üst düzeyde gerçekleşirken oldukça yoğun bir katılım olmuştur.

 

Delege olarak aldığım davet üzerine katıldığım Şura’nın ilk gününde yapılan Denizyolu Sektör Oturumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Sayın Ünal BAYLAN’ın açılış konuşması ile başladı. Sayın BAYLAN Şura kapsamında yıl boyunca yapılan çalışmaların sonuçlarını özetledi. Aynı oturumda Piri Reis Üniversitesi İİBF Dekanı Sayın Prof.Dr. A.Zafer ACAR moderatörlüğünde yapılan denizcilik sektör panelinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Sayın Durmuş ÜNÜVAR, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Sayın Salih TAN ve Denizcilik Genel Müdürü Sayın Ünal BAYLAN  konuşmacı olarak yer aldı. Böylece denizyolu taşımacılığı ile ilgili öngörüler ve görüşler üst düzeyde tartışılmış ve aktarılmış oldu. Oturumun sonunda ise daha önce online kanallar ile iletilen Denizyolu Sektör Raporu bu kez basılı olarak paylaşıldı ve sektörün akademik, STK ve oda temsilcileri sahneye davet edilerek Genel Müdürlerimiz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

Lojistik–Mobilite-Dijitalleşme

Denizcilik Endüstrisi 4.0., Otonom Gemi ve Limanlar, Deniz Ekosisteminin Sürdürülebilirliği, Yeşil Dönüşüm, Mavi Ekonomi ve Büyüme ve Entegre Kıyı Alanları Yönetimi gibi temel temalar çerçevesinde hazırlanan Denizyolu Sektör Raporu; Kamu Kurumları, Özel Sektör, STK ve Üniversitelerden 158 temsilcinin katılımıyla oluşturulmuştur. Rapor hazırlanırken Odak Grup, Balık Kılçığı, Gelecek Çemberleri, Ortak Akıl gibi güncel akademik metotlar kullanılmış, yaklaşık 9 ay sonunda denizcilik sektörüne ışık tutacak toplamda 64 adet kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ve geleceğe yönelik trendler belirlenmiştir.  Raporda yer alan ve limanlar ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgisi olan hedefler aşağıdaki gibidir:

 

Limanlara Yönelik Kısa Dönem Hedefler (2023 Yılı)

 • Tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerindeki ilgili çalışanların ve tesis ile ilgili kurum/
  kuruluş/kişilerin tehlikeli madde konusunda farkındalığının artırılması için eğitim ve denetim programlarının titizlikle uygulanması, emniyetli elleçleme yapılması için altyapının ve emniyet tedbirlerinin çağın gereklerine uygun geliştirilmesi,
 • Denizcilikte siber güvenlik konusunda strateji belgesinin hazırlanması,
 • Kıyı tesislerinin gemi ve kıyı operasyonlarından kaynaklanan çevresel zararlarının azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarının teşvik edilmesi ve kıyı tesislerinin Yeşil Liman olarak sertifikalandırmasına ilişkin mevzuat ile milli teknolojilerin geliştirilmesi,
 • İstatistik kodlara göre ilgili kurumlardan alınacak veriler yoluyla denizcilik sektörünün ekonomimize katkısının ölçülerek rapor halinde yayımlanması,
 • Küreselleşmenin ve teknolojik gelişmelerin değerlendirilerek, ülke menfaatine uygun deniz ulaştırma politikalarının belirlenmesi.

 

Limanlara Yönelik Orta Dönem Hedefler (2028 Yılı)

 • Denizcilik sektörü için siber güvenlik konusundaki uluslararası gelişmeler takip
  edilerek strateji belgesine uyumlu teknik ve idari düzenlemelerin yapılarak uygulanması,
 • Dünyada giderek önem kazanan sera gazı salınımlarının azaltılması ve çevrenin korunması yaklaşımı kapsamında limanlarımızın gerekli çevre, kalite yönetim sistemi ve iş sağlığı ve güvenliği konularında uyum sağlamasına yönelik sürdürülebilir Yeşil Liman uygulamalarının gönüllülük esasından zorunlu hale getirilmesi,
 • Ülkemizdeki kıyı yapıları sayılarının giderek artması sonucunda güncelliğini kaybeden mevcut Kıyı Yapıları Master Planının, genel bir mevcut durum analizi yapılarak güncellenmesi,
 • Ülkemiz limanlarında yük cinsine göre potansiyel yük trafiği projeksiyonunun
  oluşturulması,
 • Deniz ticareti istatistiklerinin daha kapsamlı olarak tutulması, gerekli analizlerin yapılarak analiz raporları ve gelecek projeksiyonlarının yayınlanması,

 

Limanlara Yönelik Uzun Dönem Hedefler (2035 Yılı)

 • Limanlarımızda ve marinalarımızda sadece yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması.

 

Raporda ayrıca kıyı yapılarının etkin yönetim ve verimliliğinin sağlanmasına yönelik olarak
özellikle deniz ticaretinin artırılması için limanlarımızdaki yük elleçleme miktarının, denizyolu üzerinden yapılan ithalat, ihracat ve transit taşımalarındaki yük, yolcu, gemi sayısı ve doluluk oranlarının, Ro-Ro gemileriyle taşınan TIR ve treylerin, Boğazlardan geçen gemi ve tankerlerin, kabotajda taşınan yük, yolcu, otomobil vb. araçlar ve  Türk bayraklı filo ve özel tekne sayılarının sürekli takibi ve iyileştirilmesi için üst düzeyde politikalar geliştirilmesi ve eylem planlarına dökülerek sürekli gündemde tutulması gerektiği belirtilmiştir.

 

Hedeflerin Odağı

Limancılık sektörü ile ilgili olarak konulan bu hedefler değerlendirildiğinde özellikle emniyet, güvenlik, enerji verimliliği, yeşil mutabakat, veri analizi, Master Plan güncellemesi ve yük projeksiyonları konularına ağırlık verildiği görülmektedir. Özellikle Yeşil Mutabakat kapsamında bizleri hareketli günlerin beklediğini dikkate alınırsa Şura’da bu konuya önem verilmesini memnuniyet vericidir.

 

Nazik davetlerinden ve misafirperverliklerinden dolayı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Soner ESMER – soneresmer@gmail.com

Kaynak: (7DENİZ) - 7DENİZ Editör: Cengiz Tepebaş
Etiketler: 12., Şura’da, limanlara, yönelik, hedefler,
Yorumlar
Haber Yazılımı