izmir escort izmir escort bursa escort izmir escort bayanlar antalya escort izmir escort izmir bayanescort istanbul escort izmir escort bursa escort kızlar bursa escort bayan denizli escort gaziantep escort istanbul escort istanbul escort bayan türk porno travesti porno
Advert
Advert

porno porno porno

Türk Eximbank sektöre kredi imkanlarını artırıyor

“2017’de 25,4 milyar doları nakdi kredi, 14,4 milyar doları sigorta/garanti imkânı olmak üzere toplam 39,8 milyar dolar destek vererek finansman desteğimizi %21 oranında artırmayı ve Türkiye ihracatının yaklaşık %26’sına finansman desteği sunmayı planlıyoruz”

Türk Eximbank sektöre kredi imkanlarını artırıyor
Türk Eximbank sektöre kredi imkanlarını artırıyor Cengiz Tepebaş
Advert

Kuşkusuz ihracatımıza ivme katacak ve ihracatçılarımızı yarınlara taşıyacak en önemli kurum Türk Eximbank.  Bugün Türk Eximbank’ın kaptan köşkünde bulunan Genel Müdür Adnan Yıldırım’la bir araya geldik. “Gemicilik sektörüne sağladığımız finansman desteklerini ve çeşitlerini artırmaya özel bir önem veriyoruz” diyen Yıldırım, Türk denizcilerinin her zaman yanında olduklarını da şu sözlerle ifade ediyor: Denizcilik ve gemi sektörümüzün önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz, bu kapsamda birlikte çalışarak sektörü dünyada hak ettiği yere getirebiliriz…

Eximbank, 2016 yılı genelinde sektörlere sağlanan toplam Eximbank desteği ne kadardır. Aynı zamanda bu desteğin sektörel dağılımı nasıl bir seyir izlemektedir.

Türkiye’nin tek resmi ihracat finansman kuruluşu olan Türk Eximbank, ihracatçılarımızı, döviz kazandırıcı faaliyetler ile ilgilenen firmalarımızı ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlerimizi nakdi kredi ve alacak sigortası imkanları ile desteklemektedir.

Nakdi kredilerle firmalarımızın üretim sürecinde ihtiyaç duyacağı finansman desteği, gerek sevkiyat yapılmadan öncesi, gerekse sonrası dönem için sunulmaktadır. Ayrıca, satış sürecinde karşı tarafın finansman sıkıntısının yapılacak ihracatı engellemesinin önüne geçilebilmesi amacıyla alıcılara da finansman imkanları sunulmaktadır. Alacak sigortası desteklerimizle de ihracatçılarımızın, ticari ve politik riskleri düşünmeden mevcut ihracat pazarlarındaki rekabet güçlerini artırmalarına ve yeni pazarlara girmelerine olanak tanınmaktadır. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto ederek de ihracatçılarımıza finansman desteği sağlanmaktadır. Kredi ve alacak sigortası işlemlerini aynı çatı altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına imkân tanımaktadır.Eximbank, misyonu gereği her dönemde ihracatçıların finansman ihtiyaçlarını karşılama gayreti içerisindedir. Bu çerçevede Bankamız, kurulduğu günden bu yana 172 milyar doları nakdi kredi, 117 milyar doları sigorta/garanti desteği olmak üzere ihracata toplam 289 milyar dolarlık finansman desteği sağlamıştır. Bu desteği sağlarken herhangi bir sektör ayırt etmeksizin, imkânlarımızdan faydalanmak isteyen bütün sektörlere kapımızı açmaktayız. Önemli olan husus Türkiye’nin döviz ihtiyacının mal veya hizmet ihracı yoluyla karşılanmasıdır. Dolayısıyla, kredilerimizin sektörel dağılımı Türkiye ihracatının sektörel dağılımına oldukça yakındır.

Türk Eximbank olarak 2016 yılında ihracatçılarımıza verdiğimiz nakdi kredi desteğini %8,7 oranında artırarak 22 milyar dolara, sigorta desteğini ise %9,6 artırarak 11 milyar dolara yükselttik. Böylece toplam finansman desteğimizi %9 oranında büyüterek 33 milyar dolara çıkardık ki, bu ihracatımızın %23’üne karşılık gelmektedir.

İhracatçılarımıza desteğimizi 2017 yılında da artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede 25,4 milyar doları nakdi kredi, 14,4 milyar doları sigorta/garanti imkânı olmak üzere toplam 39,8 milyar dolar destek vererek finansman desteğimizi %21 oranında artırmayı ve Türkiye ihracatının yaklaşık %26’sına finansman desteği sunmayı planlıyoruz.Türk denizcilik sektörünün Türk Eximbank kaynaklı kredi kullanımı 2016 yılında ne seviyede seyretmiştir? Bu rakamı 2015 ile kıyaslarsak ne durumda kalmıştır? 

Denizcilik sektörü, dünya genelinde zor bir dönemden geçmekle birlikte deniz taşımacılığının küresel ticarette önemini ve ağırlığını her zaman koruyacağını düşünüyorum. Ayrıca denizcilik sektörü, özellikle gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme süreçlerinde stratejik bir sektör olarak karşımıza çıkması nedeniyle de önem taşımaktadır. Güney Kore’ye baktığımızda gemicilik sektörünün geliştirilmesinin ulusal bir politika olduğunu görebiliriz.

Türk denizcilik sektörü de 2016 yılında zorluklarla karşılaşmıştır. Ancak, yakın zamanda Hükümetimizin gerçekleştirdiği çok sayıda yasal düzenleme sayesinde potansiyelini gerçekleştirmek için daha rahat adımlar atar hale geleceğine inanıyorum. Tersanelerin arazi tahsis sürelerinin 49 yıllığına uzatılması yabancı yatırımcıları ülkemize çekmek açısından önemli bir imkan olarak görülmektedir. Ayrıca, Kredi Garanti Fonu tarafından KOBİ’lerimizin ve diğer ihracatçılarımızın Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında teminata ulaşmalarının kolaylaştırılması, finansman imkanlarından da daha rahat faydalanmalarına olanak tanıyacaktır. Böylece gemicilik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın teminat sorunları hafifleyecek, Bankamız kredi programlarından da daha fazla yararlanabileceklerdir.

Bankamız tarafından Türk denizcilik ve gemicilik sektörüne yönelik olarak 2015 yılında yaklaşık 12 milyon dolar tutarında kredi kullandırılırken, 2016 yılı içinde kullandırılan kredi tutarı önemli miktarda artırılarak 90 milyon dolara yükseltilmiştir. Bu tutarın çok büyük bir kısmı firmaların sevk öncesi ihtiyaçlarının kısa vadeli olarak kredilendirilmesine yönelik kullanılmıştır. Türkiye’nin gemi ve yat ihracatının 2016 yılında 972 milyon dolar olduğu göz önüne alındığında, sektörün ihracatının yaklaşık %10’unun sadece Türk Eximbank tarafından finanse edildiği görülmektedir. Bu desteğimizi daha da artırmak niyetindeyiz.Bu çerçevede, sektörün de ihtiyaçları göz önüne alındığında kredi portföyünün vadesini uzatarak, ihracata ve ihracatçılara sunulan katkının yelpazesini genişletmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla ihracata yönelmek veya mevcut ihracatını artırmak için finansmana ihtiyaç duyan firmaların kapasite artırıcı ya da yeni yatırımlarını 2 yıla kadar geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli İhracata Yönelik Yatırım ve İşletme Sermayesi Kredileriyle,  yurt dışında marka alımlarını da 3 yıla kadar geri ödemesiz 10 yıla kadar vadeli Marka Kredisi gibi uzun vadeli krediler ile desteklemekteyiz. Orta- uzun vadeli krediler ile aynı zamanda katma değeri yüksek ihracatımızın artırılmasını da hedefliyoruz. Son yıllarda bu doğrultuda uygulanan programlar ile orta uzun vadeli kredilerin toplam kredi bakiyemiz içindeki payı 2014 yılında %24’ten, mevcut durumda %37’ye yükseltilmiştir.

Bankamız kredi programları içerisinde sadece gemi inşa ve ihracatına yönelik olarak ayrı bir kredi programımız bulunmaktadır. Bu kredi programıyla gemi inşa ya da ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması, rekabet güçlerinin desteklenmesi, yurtdışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerinin arttırılması hedeflenmektedir. Kredi programı kapsamında alıcı firma ile imzalanmış belli bir kontrat kapsamında, gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki harcamaları proje bazında finanse edilmektedir. Bunun yanı sıra, düzenlenecek teminat mektupları ile geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma, alıcının bankası/finansman kurumu tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemeler ve bunlara ilişkin doğabilecek faizler, proje konusu gemide kullanılacak makina ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri, Türk Eximbank tarafından belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına da alınabilmektedir.  Firmalarımızın bu programdan da yararlanabileceklerini belirtmek isterim.Sektörün kullandığı kredi limitleri ve geri ödeme koşulları hakkında bilgi verir misiniz?

Bankamız ülkemizde faaliyet gösteren firmaları iki şekilde kredilendirebilmektedir. İlki ülkemizde faaliyet gösteren mevduat ve katılım bankaları aracılığıyla kullandırdığımız Sevk Öncesi İhracat Kredisi’dir. Bu kredi programından faydalanmak isteyen firmaların kredi başvurularını Bankamızın limit tahsis etmiş olduğu diğer bankalar üzerinden yapmaları gerekmektedir. TL ve Döviz olarak kullandırılabilen bu kredi programında azami vade 540 gün olup, bir firma azami 25 milyon USD’ye kadar kredi kullanabilmektedir. Kredi kullandırıldıktan sonra her 180 günde bir anapara ve faiz ödemeleri alınmaktadır. Ayrıca, Bankamız tarafından doğrudan kullandırılan diğer kredi programlarımız da bulunmaktadır. Bu programlardan faydalanmak isteyen firmaların başvuruları doğrudan Bankamızca alınmaktadır. Kredinin vadesine, kullandırılış amacına, firmanın KOBİ durumuna göre ayrıştırılmış farklı kredi programlarının yaklaşık 11 tanesi denizcilik ve gemi sektörü firmalarının kullanımına uygundur. Her bir programın ayrı vade ve azami limiti bulunmaktadır. Firmalarımıza yardımcı olabilmek amacıyla öncelikle Bankamız ile iletişime geçmelerini öneriyoruz. Böylece onlarla birlikte çalışarak ihtiyaçlarını belirleyip, en uygun ürünü/ürünleri önerebiliyoruz.

Ayrıca, uyguladığımız kredi ve sigorta programları, bu programların özellikleri, program bazında gerekli başvuru şartları, evrakları ve iletişime geçilecek ilgililerin isimlerine Bankamızın internet sitesinde (www.eximbank.gov.tr) de ulaşılabilmektedir. Başvuru aşamasında ise Bankamız personeli izlenmesi gereken süreç hakkında firmalarımıza birebir yardımcı olmaktadır.Eklemek istedikleriniz…

Burada belirtmek istediğim bir husus daha bulunmaktadır. Gemicilik sektörüne sağladığımız finansman desteklerini ve çeşitlerini artırmaya özel bir önem veriyoruz. Bu kapsamda, yurt dışındaki alıcıların finansman sıkıntılarına çözüm bularak gemicilik sektörünün ihracat potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalarımız da bulunmaktadır.

Nitekim, Şubat ayı içinde Türk Eximbank olarak Türkiye’nin önde gelen denizcilik firmaları arasında yer alan bir firmamızın Gabon’a gerçekleştirdiği römorkör ihracatına 5 yıl vadeli finansman desteği sağladık. Firmamızın Gabon’daki alıcısıyla yaptığı sözleşmeyi, alıcıyı değerlendirerek ticari ve politik risklere karşı sigortaladık. Daha sonra sigorta poliçesini teminat olarak kabul ederek vadeli alacağı bugüne iskonto edip ihracatçımıza ödemesini gerçekleştirdik.

İhracat Alacakları İskonto Programımız altında yapılan bu uygulama tüm firmaların kullanımına açıktır. Bu program ile ihracatçılarımıza, ihracatı gerçekleştirdikleri ülkenin ve bu ülkedeki alıcıların risklerinden arındırılmış bir ortamda orta ve uzun vadeli satış yapma imkanı getirmekteyiz.

Ayrıca, bilindiği gibi gemicilik sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımızın Türk Eximbank’ın sunduğu imkanlardan faydalanırken yaşadığı en önemli sıkıntı teminat konusundaydı. Sigorta poliçemizin teminat olarak kabul edilmesi sayesinde bu sorunun çözümüne yönelik önemli bir adım attık. Bir başka ifadeyle ihracatçımızın uzun vadeli satışını teminat olarak kabul edebiliyor, ek bir teminat gerekmeden finansman imkanı sağlayabiliyoruz. Öte yandan, alıcılara orta-uzun vadeli ödeme imkanı sunulması suretiyle ihracatçılarımızın rekabet güçlerinin artırılmasına da katkı sağlıyoruz. Denizcilik ve gemi sektörümüzün önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz, bu kapsamda birlikte çalışarak sektörü dünyada hak ettiği yere getirebiliriz.

 

(In English)

Our goal is to increase our support to Turkish maritime

Türk Eximbank General Manager Adnan Yıldırım says “we plan to increase our financing support by 21% and provide financing support to approximately 26% of Turkey's exports by giving $ 39.8 billion in total, including $ 25.4 billion in cash loans and $ 14.4 billion in insurance / guarantees in 2017”

In the year 2016, what was the amount of total support provided by Eximbank to all sectors? At the same period of time, how the sectoral distribution of this support has been realized?

According to its mission, Eximbank is endeavoring to meet the financing needs of exporters in every period. In this context, our Bank has provided $ 289 billion financing support to exporters, including $ 172 billion in cash loans and $ 117 billion in insurance / guarantee support since the day it was founded. While providing this support, we open our doors to all sectors that want to benefit from our opportunities, without discriminating any sector. What is important is that Turkey's foreign exchange needs are met through the export of goods or services. Therefore, the sectoral distribution of our loans is very close to the sectoral distribution of Turkey’s exports.

As Türk Eximbank, we increased our cash loan support, which we gave to exporters in the year 2016, by 8.7% to 22 billion USD and increased our insurance support by 9.6% to 11 billion USD. Thus, we increased our total financing support by 9% to 33 billion dollars, corresponding to 23% of our exports.

We aim to increase our support for exporters in 2017. We plan to increase our financing support by 21% and provide financing support to approximately 26% of Turkey's exports by giving $ 39.8 billion financing support, including $ 25.4 billion in cash loans and $ 14.4 billion in insurance / guarantees.

What was the level of Turkish Eximbank borrowing by Turkish shipping industry in 2016? How was this figure compared to 2015?

While approximately 12 million dollars of loans were given by our bank to the Turkish shipping and shipping sector in 2015, the amount of credits granted in 2016 was increased significantly to 90 million dolars. A large part of this amount has been used for short-term crediting of firms' pre-shipment needs. Considering Turkey's export of ships and yachts is 972 million dollars in 2016, it is seen that only about 10% of the sector's exports are financed by Turk Eximbank. We intend to increase this support.

What you would like to add ...

Here is another point I would like to mention. We attach special importance to increase the financing support we provide to the maritime sector, both in terms of quantity and variety. In this context, we have also worked to increase the export potential of the shipping sector by finding solutions to the financing difficulties of foreign buyers. As a matter of fact, in February, Türk Eximbank provided financing support to the tugboat exported to Gabon by one of the leading maritime companies in Turkey, with a term of 5 years. We have been insured the contract between the Turkish company and the buyer in Gabon against commercial and political risks by evaluating the buyer. Later, by accepting the insurance policy as collateral, we discounted the futures today and paid the exporter.

We believe that the maritime and ship industry has an important export potential, and we can work together to bring the sector to where it deserves in the world.

İBRAHİM KOCAMIŞ - 7DENİZ

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
atasehir escort
malatya escort
mecidiyekoy escort istanbul escort istanbul escort
maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort istanbul escort